Projekt dla dorosłych osób niepełnosprawnych!

samodzielnosc2  " Fundacja Scolar zaprasza do udziału w projekcie osoby powyżej 18 roku życia z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopiu niepełnosprawności.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2015r. do 31.03.2018 r. Ma on na celu poprawę poziomu funkcjonowania jego beneficjentów, w szczególności wzmocnienie wybranych umiejętności społecznych, ograniczenia występowania zachowań niepożądanych, wzrostu samodzielności i aktywności zarówno w grupach rówieśniczych, jak i na polu zawodowym.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
- Trening Umiejętności Społecznych
- Trening Organizacji Czasu Wolnego
- Warsztaty Manualne
- Terenowe Zajęcia Grupowe
- Zajęcia Indywidualne Z Zakresu Samodzielności
- Zajęcia Indywidualne z Zakresu Komunikacji
- Konsultacja dla rodzin beneficjentów

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji
Pomocy Edukacyjno - Terapeutycznej
dla Niepełnosprawnych SCOLAR
na ul. Kubickiego 9 lok. 2 w Warszawie (dzielnica Wilanów).
www.scolar.pl

Miesięczna opłata wynosi 120 zł. W ramach tej kwoty proponujemy 64 godzin zajęć miesięcznie!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:
Aleksandra Gołaszewska tel.: 507 131 621 "

informacja z ulotki Fundacji SCOLAR "Samodzielność Daje Szansę"

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

"Opowieść ojca przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu" - Rupert Isaacson

"Maria i ja"

Twoje dziecko jest inteligentne.